อ. อะตอม https://nucleus.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=19-02-2011&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=19-02-2011&group=2&gblog=11 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[The Curious Case of Benjamin Button - "ไม่ว่านาฬิกาจะเดินไปทางไหน สักวันมันก็ต้องหยุดอยู่ดี"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=19-02-2011&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=19-02-2011&group=2&gblog=11 Sat, 19 Feb 2011 19:05:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=28-12-2010&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=28-12-2010&group=2&gblog=10 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[The Social Network (2010):David Fincher ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=28-12-2010&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=28-12-2010&group=2&gblog=10 Tue, 28 Dec 2010 15:53:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=28-09-2010&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=28-09-2010&group=1&gblog=24 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA["เชียงคาน นานนะเธอ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=28-09-2010&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=28-09-2010&group=1&gblog=24 Tue, 28 Sep 2010 22:53:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=23 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=23 Sat, 10 Jul 2010 13:51:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-08-2010&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-08-2010&group=1&gblog=22 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA["ฉันชอบความบังเอิญ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-08-2010&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-08-2010&group=1&gblog=22 Fri, 20 Aug 2010 21:49:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-08-2010&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-08-2010&group=1&gblog=21 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA["บังเอิญ" "รอคอย" หรือ "ปล่อยไป" ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-08-2010&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-08-2010&group=1&gblog=21 Fri, 20 Aug 2010 22:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=19-08-2010&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=19-08-2010&group=1&gblog=20 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[...วงกลมของฉัน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=19-08-2010&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=19-08-2010&group=1&gblog=20 Thu, 19 Aug 2010 20:16:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=31-07-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=31-07-2010&group=1&gblog=15 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟันเฟือง ของ หัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=31-07-2010&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=31-07-2010&group=1&gblog=15 Sat, 31 Jul 2010 4:12:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=30-07-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=30-07-2010&group=1&gblog=14 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[...ความสวย จอมปลอม...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=30-07-2010&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=30-07-2010&group=1&gblog=14 Fri, 30 Jul 2010 0:18:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=25-07-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=25-07-2010&group=1&gblog=12 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[สมองซีกขวา ตามมา ด้วยซีกซ้าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=25-07-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=25-07-2010&group=1&gblog=12 Sun, 25 Jul 2010 10:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=24-07-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=24-07-2010&group=1&gblog=11 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[ เป็น "ผู้ให้" สุขใจกว่า "ผู้รับ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=24-07-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=24-07-2010&group=1&gblog=11 Sat, 24 Jul 2010 22:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=23-07-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=23-07-2010&group=1&gblog=10 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA["อิทธิพลของท้องทะเล"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=23-07-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=23-07-2010&group=1&gblog=10 Fri, 23 Jul 2010 11:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=07-09-2010&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=07-09-2010&group=2&gblog=9 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[กวน มึน โฮ (ในมุมศาสนา)..คริสต์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=07-09-2010&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=07-09-2010&group=2&gblog=9 Tue, 07 Sep 2010 14:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=14-08-2010&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=14-08-2010&group=2&gblog=8 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[" คนบ้าแบรนด์ " ภาค1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=14-08-2010&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=14-08-2010&group=2&gblog=8 Sat, 14 Aug 2010 14:00:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=09-07-2010&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=09-07-2010&group=2&gblog=6 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[Coke กับ Pepsi]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=09-07-2010&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=09-07-2010&group=2&gblog=6 Fri, 09 Jul 2010 13:45:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=11-07-2010&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=11-07-2010&group=2&gblog=5 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมตาสิ !!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=11-07-2010&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=11-07-2010&group=2&gblog=5 Sun, 11 Jul 2010 13:44:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-07-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-07-2010&group=2&gblog=4 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[จินตนาการ ความคิด inception]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-07-2010&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-07-2010&group=2&gblog=4 Tue, 20 Jul 2010 13:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=14-08-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=14-08-2010&group=2&gblog=2 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA["คนขวางโลก"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=14-08-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=14-08-2010&group=2&gblog=2 Sat, 14 Aug 2010 13:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=26-07-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=26-07-2010&group=2&gblog=1 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแฉ แอร์เมส !!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=26-07-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=26-07-2010&group=2&gblog=1 Mon, 26 Jul 2010 13:42:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-07-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-07-2010&group=1&gblog=8 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่องว่าง ของความรู้สึก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-07-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=20-07-2010&group=1&gblog=8 Tue, 20 Jul 2010 15:46:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=4 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[พันธะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=4 Sat, 10 Jul 2010 0:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=3 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[เบลอๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=10-07-2010&group=1&gblog=3 Sat, 10 Jul 2010 0:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=09-07-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=09-07-2010&group=1&gblog=1 https://nucleus.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตกตลอดเวลา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=09-07-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nucleus&month=09-07-2010&group=1&gblog=1 Fri, 09 Jul 2010 21:31:34 +0700